PLM Hymn

 

Lyrics

Pamantasang Mahal

Pamantasan, Pamantasang Mahal
Nagpupugay kami't nag-aalay
Ng Pag-ibig, taos na paggalang
Sa patnubay ng aming isipan.

Karunungang tungo'y kaunlaran
Hinuhubog kaming kabataan
Maging Pilipinong mero'ng dangal
Puso'y tigib ng kadakilaan.

Pamantasang Lungsod ng Maynila
Kaming lahat dito'y iyong punla
Tutuparin pangarap mo't nasa
Pamantasan kami'y nanunumpa.
Pamantasan kami'y nanunumpa.

The lyrics of the University Hymn was composed in 1968 by Gatpuno Antonio J. Villegas,
Mayor of Manila, and was presented to the Board of Regents in Maharnilad
(official name of the famous Manila City Hall).
The music was composed by Prof. Felipe Padilla de Leon.PLM Mabuhay

Tayo’y magdiwang
PLM Mabuhay!
Ang dunong mong aral
Ay aming patnubay.

Kami’y Nagpupugay
Ng buong paggalang
Dangal ka ng bayan
PLM Mabuhay!

Ang karunungan na tanging yaman
Ay humuhubog ng gintong asal
Sa kaunluran amin kang ilaw
Tanging liwanag upang magtagumpay.

‘Di malilimutan ang kadakilaan
Mananatili ka sa puso’t isipan
Dangal ka ng bayan
PLM Mabuhay!